Tiến độ xây dựng dự án căn hô The Habitat Bình Dương đến ngày 08/01/2020

Tiến độ xây dựng dự án căn hô hộ Căn hộ The Habitat Bình Dương đến ngày 08/01/2020

Đã hoàn thiện phần thô,…

Dự kiến bàn giao từ tháng 04/2020

habitat binh duong
habitat binh duong

Tiến độ xây dựng dự án căn hô hộ Căn hộ The Habitat Bình Dương đến ngày 08/01/2020

Đã hoàn thiện phần thô,…

Dự kiến bàn giao từ tháng 04/2020

habitat binh duong
habitat binh duong

    ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI    0922.618.618